-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนระโนด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนระโนด

รหัสโรงเรียน : 550504

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 95 – ระโนด ระโนด สงขลา 90140

โทรศัพท์ : 074391185

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนระโนด

-- advertisement --