-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 550526

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 165 สงขลา-ระโนด ชิงโค สิงหนคร สงขลา 90280

โทรศัพท์ : 074331454

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม

-- advertisement --