-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสทิงพระวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รหัสโรงเรียน : 550490

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 75/3 สายโยชน์ จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 90190

โทรศัพท์ : 0-7439-7160

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสทิงพระวิทยา

-- advertisement --