-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

รหัสโรงเรียน : 550500

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 209 เทพา – ยะหา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 90210

โทรศัพท์ : 074377040

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

-- advertisement --