-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสามบ่อวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสามบ่อวิทยา

รหัสโรงเรียน : 550505

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 10 เทศบาล 6 วัดสน ระโนด สงขลา 90140

โทรศัพท์ : 074589566

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสามบ่อวิทยา

-- advertisement --