-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

รหัสโรงเรียน : 550514

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2/1 ถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074253272

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

-- advertisement --