-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา

รหัสโรงเรียน : 550501

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 90210

โทรศัพท์ : 074-890742

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา

-- advertisement --