-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ

รหัสโรงเรียน : 550499

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 201 เพชรเกษม ลำไพล เทพา สงขลา 90260

โทรศัพท์ : 074300314

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ

-- advertisement --