-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 060233

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 47 – วันยาว ขลุง จันทบุรี 22110

โทรศัพท์ : 039441789

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

-- advertisement --