-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคลองพลูวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองพลูวิทยา

รหัสโรงเรียน : 060252

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 6/4 บำราศนราดูร คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210

โทรศัพท์ : 039493547

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองพลูวิทยา

-- advertisement --