-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 150129

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 222/1 – คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด 23110

โทรศัพท์ : 039-581192

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

-- advertisement --