-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

รหัสโรงเรียน : 060251

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1/28 บำราศนราดูร พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210

โทรศัพท์ : 039309099

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

-- advertisement --