-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา

รหัสโรงเรียน : 060247

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 21/1 – ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี 22180

โทรศัพท์ : 039-497546

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา

-- advertisement --