-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ่อวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ่อวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 060234

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 37/1 สุขุมวิท บ่อ ขลุง จันทบุรี 22110

โทรศัพท์ : 039424051

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ่อวิทยาคาร

-- advertisement --