โลโก้โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 150133

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 159/15 – บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 23140

โทรศัพท์ : 039-591043

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม