-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประณีตวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประณีตวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 150132

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 00 – ประณีต เขาสมิง ตราด 23150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประณีตวิทยาคม

-- advertisement --