-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

รหัสโรงเรียน : 060238

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 58 – เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 22120

โทรศัพท์ : 039495263

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

-- advertisement --