-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรียานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรียานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 060230

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 ศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 039-311225

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรียานุสรณ์

-- advertisement --