-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 060241

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 116 – หนองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140

โทรศัพท์ : 039496030

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร

-- advertisement --