โลโก้โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 150134

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 954 ช้างทูน-หนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด 23140

โทรศัพท์ : 039545333

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม