-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 150119

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 23/6 – เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 23170

โทรศัพท์ : 039510591

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม

-- advertisement --