-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 150130

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านทุ่งห้าวา หมู่ 8 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด สุขุมวิท เขาสมิง เขาสมิง ตราด 23130

โทรศัพท์ : 039599505

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์

-- advertisement --