-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 060242

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 6 – โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140

โทรศัพท์ : 039317006

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม

-- advertisement --