-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 060232

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1/7 แผ่นดินทอง ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 0-3932-5990

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

-- advertisement --