-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 060245

เขตการศึกษา : สพม.เขต 17

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 53 เทศบาล พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี 22190

โทรศัพท์ : 039434135

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

-- advertisement --