โลโก้โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

รหัสโรงเรียน : 080318

เขตการศึกษา : สพม.เขต 18

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 639/1 – คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 20220

โทรศัพท์ : 038201393

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา