-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 470236

เขตการศึกษา : สพม.เขต 18

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 111 – ชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง 21110

โทรศัพท์ : 033-012160

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม

-- advertisement --