-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 080331

เขตการศึกษา : สพม.เขต 18

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 217 – ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ : 038350456

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

-- advertisement --