-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิคมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิคมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 470238

เขตการศึกษา : สพม.เขต 18

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 185 – นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 21180

โทรศัพท์ : 038-636110

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิคมวิทยา

-- advertisement --