-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 080332

เขตการศึกษา : สพม.เขต 18

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 25/1 – บึง ศรีราชา ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ : 038347815

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม

-- advertisement --