-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 080338

เขตการศึกษา : สพม.เขต 18

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 18 เทศบาล 1 วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี 20270

โทรศัพท์ : 038211446

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

-- advertisement --