-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านค่าย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านค่าย

รหัสโรงเรียน : 470234

เขตการศึกษา : สพม.เขต 18

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 04/1 – หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120

โทรศัพท์ : 038641404

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านค่าย

-- advertisement --