-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

รหัสโรงเรียน : 470227

เขตการศึกษา : สพม.เขต 18

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 185 – บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130

โทรศัพท์ : 038602333

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

-- advertisement --