-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 080326

เขตการศึกษา : สพม.เขต 18

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 52 – กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี 20140

โทรศัพท์ : 0461201 461167

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพนัสพิทยาคาร

-- advertisement --