-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 080324

เขตการศึกษา : สพม.เขต 18

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 124 – พานทอง พานทอง ชลบุรี 20160

โทรศัพท์ : 038-452305

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

-- advertisement --