-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 470233

เขตการศึกษา : สพม.เขต 18

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 316 บ้านบึง-แกลง ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 21110

โทรศัพท์ : 038-666247

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

-- advertisement --