-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

รหัสโรงเรียน : 470230

เขตการศึกษา : สพม.เขต 18

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 167 – กร่ำ แกลง ระยอง 21190

โทรศัพท์ : 038657658

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

-- advertisement --