-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

รหัสโรงเรียน : 080320

เขตการศึกษา : สพม.เขต 18

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 460 – หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 20190

โทรศัพท์ : 038219193

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

-- advertisement --