-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 080340

เขตการศึกษา : สพม.เขต 18

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 – เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240

โทรศัพท์ : 038166255

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

-- advertisement --