-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเกาะสีชัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเกาะสีชัง

รหัสโรงเรียน : 080334

เขตการศึกษา : สพม.เขต 18

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 58 ถนนนภาจร ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง ชลบุรี 20120

โทรศัพท์ : 038216545

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเกาะสีชัง

-- advertisement --