-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 470220

เขตการศึกษา : สพม.เขต 18

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 9/33 – เพ เมืองระยอง ระยอง 21160

โทรศัพท์ : 038651971

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

-- advertisement --