-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 760342

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านกุดสะเทียน – กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180

โทรศัพท์ : 042003041

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร

-- advertisement --