-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

รหัสโรงเรียน : 760346

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 55 อุดร-เลย นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู 39170

โทรศัพท์ : 042004090

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาวังศึกษาวิช

-- advertisement --