-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 760345

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านบุญทัน – บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 39270

โทรศัพท์ : 042-005622

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม

-- advertisement --