-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 760338

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 200 สอนร่วมมิตร เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

-- advertisement --