-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 760327

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 273/1 อุดร-เลย ลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 042312547

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

-- advertisement --