-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 760337

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองเหมือดแอ่ – หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลำภู 39140

โทรศัพท์ : 042-002422

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม

-- advertisement --