โลโก้โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 720110

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 รัชดาภิเษก 15 ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 022756661

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม