-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

รหัสโรงเรียน : 720131

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 337 เชิดวุฒากาศ สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 025662718

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

-- advertisement --