โลโก้โรงเรียนนนทรีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนนทรีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 720072

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 139 พระราม 3 ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 022862105

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนนทรีวิทยา